LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ 2017


Bạn đang xem: Luật phí và lệ phí 2017

*
Tin tức - Sự khiếu nại
*

hiện tượng phí với lệ giá tiền đã được Quốc hội nước cộng hòa buôn bản hội chủ nghĩa vn khóa XIII kỳ họp lắp thêm 10 trải qua ngày 25 mon 11 năm 2015, giải pháp số: 97/2015/QH13.Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 mon 01 năm 2017.Pháp lệnh phí tổn và lệ chi phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 cùng Pháp lệnh án phí, lệ phí tandtc số 10/2009/PL-UBTVQH12 không còn hiệu lực tính từ lúc ngày Luật này có hiệu lực thi hành.
a) huỷ bỏ khoản 3 Điều 75 của Luật giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật pháp số 48/2014/QH13;
c) bỏ cụm từ "lệ chi phí tuyển sinh" trên Điều 101 với Điều 105 của Luật giáo dục đào tạo số 38/2005/QH11 đã làm được sửa đổi, bổ sung một số điều theo dụng cụ số 44/2009/QH12, Điều 64 với Điều 65 của dụng cụ giáo dục đại học số 08/2012/QH13, Điều 28 cùng Điều 29 của giải pháp giáo dục nghề nghiệp và công việc số 74/2014/QH13;

Xem thêm: Tải Ác Chiến Quái Vật Không Gian Cho Android 1, Ác Chiến Quái Vật Không Gian For Android

d) huỷ bỏ khoản 4 Điều 18 của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 đã có được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo luật số 46/2014/QH13;
e) huỷ bỏ Chương IV-A về thuế môn bài quy định tại quyết nghị số 200/NQ-TVQH ngày 18 tháng 01 năm 1966 của Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội ấn định thuế công thương nghiệp nghiệp so với các hợp tác xã, tổ chức triển khai hợp tác với hộ riêng biệt lẻ kinh doanh công mến nghiệp đã có được sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều theo Pháp lệnh số 10-LCT/HĐNN7 sửa đổi một trong những điều về thuế công thương nghiệp ngày 26 mon 02 năm 1983, Pháp lệnh ngã sung, sửa đổi một trong những điều lệ về thuế công thương nghiệp nghiệp với điều lệ về thuế hàng hóa ngày 17 mon 11 năm 1987 với Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều trong Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp nghiệp với thuế sản phẩm & hàng hóa ngày 03 tháng 3 năm 1989.
*

Trà Vinh: Khởi tố, bắt lâm thời giam nguyên chủ tịch trung vai trung phong tham ô gia sản


*

Công an tỉnh Trà Vinh: tăng tốc tuần tra, kiểm soát và điều hành bảo đảm bình yên trật tự


*

Những phương tiện về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề đạt trong Công an dân chúng


*
Website... Trường Đại học an toàn nhân dân Cổng tin tức điện tử tỉnh Trà Vinh Cổng thông tin điện tử cơ quan chính phủ Bộ Công an