Kết Quả Cktg Lol 2021, Kết Quả Chung Kết Thế Giới Lmht Hôm Nay

*
Nếu như còn chưa biết xem kế hoạch Thi Đấu hoặc kết quả của bình thường Kết nhân loại 2019 sống đâu, thì chúng ta hãy lưu bài viết này lại nhé!

Xem trực tiếp diễn biến Chung Kết thế giới 2019 trên VETV: https://www.youtube.com/user/raovatmaytinh.netVietnam

Vòng bình thường Kết - chung Kết cầm Giới

*

Vòng chào bán Kết - thông thường Kết nạm Giới

*
*

Vòng Tứ Kết - tầm thường Kết thế Giới

*
*

Vòng Bảng - thông thường Kết nắm Giới

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vòng Khởi Động - bình thường Kết gắng Giới

*
*
*
*