Hệ Thống Kiến Thức Và Các Dạng Toán Lớp 4

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường phù hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật

Tổng hợp kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng Toán lớp 4 học tập kì 1, học kì 2 bỏ ra tiết

Tải xuống

SỐ TỰ NHIÊN

1. Số cùng chữ số

- cần sử dụng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

● gồm 10 số có một chữ số (từ 0 đến 9)

● gồm 90 số có 2 chữ số (từ 10 mang lại 99)

● gồm 900 số có 3 chữ số (từ 100 cho 999)

● gồm 9000 số bao gồm 4 chữ số (từ 1000 đến 9999)

- Số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất là số 0. Không có số thoải mái và tự nhiên lớn nhất.

Bạn đang xem: Hệ thống kiến thức và các dạng toán lớp 4

- hai số trường đoản cú nhiên tiếp tục hơn (kém) nhau một đơn vị.

- những số bao gồm chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 điện thoại tư vấn là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên hơn kém nhau 2 solo vị.

- các số bao gồm chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9 call là số lẻ. Nhị số lẻ liên tục hơn kém nhau 2 đối chọi vị.

2. Hàng và lớp

* Lớp nghìn

Số

Lớp nghìn

Lớp đối kháng vị

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

567

5

6

7

34 567

3

4

5

6

7

234 567

2

3

4

5

6

7

Hàng đối chọi vị, sản phẩm chục, hàng trăm hợp thành lớp solo vị.

Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn.

3. Triệu và lớp triệu

Số

Lớp triệu

Lớp nghìn

Lớp đối chọi vị

Trăm triệu

Chục triệu

Triệu

Trăm nghìn

Chục nghìn

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

123 456 789

1

2

3

4

5

6

7

8

9

BIỂU THỨC

A. Các loại biểu thức hay gặp

1. Biểu thức tất cả chứa một chữ

Ví dụ: 3 + a là biểu thức tất cả chứa một chữ

+ ví như a = 1 thì 3 + a = 3 + 1 = 4; 4 là cực hiếm của biểu thức 3 + a

+ ví như a = 2 thì 3 + a = 3 + 2 = 5; 5 là cực hiếm của biểu thức 3 + a

+ ví như a = 3 thì 3 + a = 3 + 3 = 6; 6 là quý hiếm của biểu thức 3 + a

2. Biểu thức gồm chứa nhì chữ

Ví dụ: a + b là biểu thức tất cả chứa nhì chữ

+ ví như a = 3 cùng b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là quý giá của biểu thức a + b

+ giả dụ a = 4 cùng b = 0 thì a + b = 4 + 0 = 4; 4 là cực hiếm của biểu thức a + b

+ trường hợp a = 0 với b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là giá trị của biểu thức a + b

Mỗi lần vắt chữ số ngay số ta tính được một cực hiếm của biểu thức a + b.

3. Biểu thức bao gồm chứa cha chữ

Ví dụ: a + b + c là biểu thức có chứa tía chữ

+ ví như a = 2, b = 3 với c = 4 thì a + b + c = 2 + 3 + 4 = 5 + 4 = 9

+ trường hợp a = 5, b = 1 với c = 0 thì a + b + c = 5 + 1 + 0 = 6 + 0 = 6

+ ví như a = 1, b = 0 với c = 2 thì a + b + c = 1 + 0 + 2 = 1 + 2 = 3

B. Cách tính giá trị của biểu thức

1. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn chỉ bao gồm phép cùng và phép trừ (hoặc chỉ có phép nhân cùng phép chia) thì ta triển khai các phép tính theo đồ vật tự từ bỏ trái lịch sự phải.

Ví dụ:

a) 542 + 123 – 79 = 665 – 79 = 586

b) 482 × 2 : 4 = 964 : 4 = 241

2. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn, có những phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta triển khai các phép tính nhân, phân tách trước rồi tiến hành các phép tính cộng trừ sau.

Ví dụ: 27 : 3 - 4 × 2 = 9 - 8 = 1

3. Biểu thức có dấu ngoặc 1-1 thì ta tiến hành các phép tính vào ngoặc đối kháng trước, các phép tính ko kể dấu ngoặc đơn sau.

Ví dụ: 25 × (21 + 120) = 25 × 141 = 3525

BỐN PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

A. PHÉP CỘNG

1. Tính chất giao hoán

a + b = b + a

Ví dụ: 2 + 3 = 3 + 2

2. Tính chất kết hợp của phép cộng

(a + b) + c = a + (b + c)

Ví dụ: (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)

3. Cộng với 0

0 + a = a + 0 = a

Ví dụ: 0 + 9 = 9 + 0

Nhận xét:

+ vào một tổng có số lượng các số hạng lẻ là lẻ thì tổng kia là một số trong những lẻ.

+ trong một tổng có con số các số hạng lẻ là chẵn thì tổng kia là một số trong những chẵn.

+ Tổng của những số chẵn là một số trong những chẵn.

+ Tổng của một vài lẻ và một trong những chẵn là một số trong những lẻ.

+ Tổng của nhì số từ nhiên thường xuyên là một số trong những lẻ.

B. PHÉP TRỪ

1. a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

2. Nếu số bị trừ với số trừ cùng tăng (hoặc giảm) n đơn vị chức năng thì hiệu của chúng không đổi.

3. Nếu số bị trừ được cấp lên n lần và giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng thêm một trong những đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ (n > 1).

4. Nếu số bị trừ giữ lại nguyên, số trừ được vội vàng lên n lần thì hiệu bị giảm đi (n - 1) lần số trừ (n > 1).

5. Nếu số bị trừ được tăng thêm n đối kháng vị, số trừ không thay đổi thì hiệu tạo thêm n 1-1 vị.

6. Nếu số bị trừ tăng thêm n đối kháng vị, số trừ giữ nguyên thì hiệu giảm đi n 1-1 vị.

C. PHÉP NHÂN

1. Tính chất giao hoán

a × b = b × a

Ví dụ: 2 × 3 = 3 × 2

2. Tính chất kết hợp

a × (b × c) = (a × b) × c

Ví dụ: 2 × (3 × 4) = (2 × 3) × 4

3. Nhân cùng với 0

a × 0 = 0 × a = 0

Ví dụ: 2 × 0 = 0 × 2 = 0

4. Nhân với 1

a × 1 = 1 × a = a

Ví dụ: 4 × 1 = 1 × 4 = 4

5. Tính chất bày bán của phép nhân với phép cộng

a × (b + c) = a × b + a × c

Ví dụ: 3 × (2 + 3) = 3 × 2 + 3 × 3

6. tính chất phân phối của phép nhân cùng với phép trừ

a × (b - c) = a × b - a × c

Ví dụ: 6 × (9 – 3) = 6 × 9 – 6 × 3

7. trong một tích ví như một thừa số được gấp lên n lần đồng thời bao gồm một vượt số không giống bị giảm xuống n lần thì tích không nuốm đổi.

8. vào một tích có một quá số được vội lên n lần, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích được gấp lên n lần và trái lại nếu vào một tích có một quá số bị giảm xuống n lần, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng trở nên giảm đi n lần. (n > 0)

9.  Trong một tích, trường hợp một thừa số được cấp lên n lần, đôi khi một vượt số được vội lên m lần thì tích được gấp lên (m × n) lần. Trái lại nếu trong một tích một vượt số bị giảm xuống m lần, một vượt số bị giảm sút n lần thì tích bị giảm sút (m × n) lần (m với n không giống 0).

10. Vào một tích, nếu một vượt số được tăng lên a 1-1 vị, những thừa số còn lại không thay đổi thì tích được tăng lên a lần tích các thừa số còn lại.

11.

Xem thêm: Tổng Đài Chăm Sóc Khách Hàng Facebook, Làm Sao Để Liên Hệ

trong một tích, ví như có tối thiểu một vượt số chẵn thì tích đó chẵn.

12. Trong một tích, nếu có tối thiểu một vượt số tròn chục hoặc tối thiểu một thừa số gồm tận cùng là 5 cùng có tối thiểu một vượt số chẵn thì tích bao gồm tận cùng là 0.

13. Trong một tích các thừa số hầu như lẻ với có tối thiểu một quá số có tận thuộc là 5 thì tích tất cả tận thuộc là 5.

D. PHÉP CHIA

1.  a : (b × c) = a : b : c = a : c : b (b, c > 0)

2.  0 : a = 0 (a > 0)

3.  a : c - b : c = ( a - b) : c (c > 0)

4. a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

5.  Trong phép chia, giả dụ số bị chia tạo thêm (giảm đi) n lần (n > 0) bên cạnh đó số chia giữ nguyên thì yêu quý cũng tăng lên (giảm đi) n lần.

6.  Trong một phép chia, ví như tăng số chia lên n lần (n > 0) đôi khi số bị chia không thay đổi thì thương giảm đi n lần và ngược lại.

7. vào một phép chia, ví như cả số bị chia và số chia đa số cùng gấp (giảm) n lần (n > 0) thì yêu thương không cố kỉnh đổi.

8. trong một phép chia gồm dư, giả dụ số bị phân tách và số phân chia cùng được vội vàng (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng rất được gấp (giảm) n lần.

DÃY SỐ

1. Đối với số thoải mái và tự nhiên liên tiếp

a) hàng số thoải mái và tự nhiên liên tiếp bước đầu là số chẵn chấm dứt là số lẻ hoặc bước đầu là số lẻ và dứt bằng số chẵn thì con số số chẵn bằng con số số lẻ.

b) dãy số tự nhiên và thoải mái liên tiếp ban đầu bằng số chẵn và kết thúc bằng số chẵn thì số lượng số chẵn nhiều hơn thế số lượng số lẻ là 1.

c) dãy số tự nhiên liên tiếp ban đầu bằng số lẻ và chấm dứt bằng số lẻ thì con số số lẻ nhiều hơn nữa số lượng số chẵn là 1.

2. Một số trong những quy giải pháp của dãy số thường xuyên gặp

a) từng số hạng (kể trường đoản cú số hạng lắp thêm 2) thông qua số hạng đứng ngay tắp lự trước nó cộng hoặc trừ một số trong những tự nhiên.

Ví dụ: 2, 5, 8, 11, …

Dãy số trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng ngay thức thì sau bằng số hạng đứng ngay tức khắc trước cùng với 3.

b) từng số hạng (kể từ bỏ số hạng đồ vật 2) bằng số hạng đứng tức tốc trước nó nhân hoặc chia một số trong những tự nhiên.

Ví dụ: 1024, 512, 256, 128, …

Dãy số trên được viết theo quy luật: Số hạng đứng lập tức sau bằng số hạng đứng ngay thức thì trước phân chia cho 2.

c) mỗi số hạng (kể từ bỏ số hạng thứ 3) bởi tổng nhị số hạng đứng ngay tắp lự trước nó.

Ví dụ: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,…

Dãy số được viết theo quy luật: từ bỏ số hạng lắp thêm ba, số hạng đứng sau bằng tổng hai số hạng đứng ngay tức thì trước nó (3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3, ….)

3. Dãy số bí quyết đều

*) tìm số số hạng của hàng số cách đều

Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách giữa nhì số hạng liên tục + 1

Ví dụ. tìm kiếm số số hạng của hàng số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của dãy số đã mang lại là:

(100 – 1) : 3 + 1 = 34 (số hạng)

Đáp số: 34 số hạng

*) Tính tổng của hàng số giải pháp đều

Tổng = (Số đầu + Số cuối) × Số số hạng : 2

Ví dụ. Tính tổng của hàng số: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, …, 94, 97, 100

Bài giải

Số số hạng của dãy số trên là: 34 số hạng

Tổng của dãy số trên là:

(100 + 1) × 34 : 2 = 1717

Đáp số: 1717

DẤU HIỆU chia HẾT

1. Dấu hiệu chia hết đến 2

Các số bao gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia hết mang lại 2.

Ví dụ:

12, 14, 16, 18 là các số phân chia hết mang lại 2 vì bao gồm chữ số tận thuộc là 2, 4, 6, 8

11, 13, 15, 17 là đều số không phân chia hết cho 2 vì bao gồm chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7

- Số chia hết cho 2 là số chẵn.

- Số không phân chia hết mang đến 2 là số lẻ.

2. Dấu hiệu chia hết đến 5

Các số gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân chia hết cho 5.

Ví dụ:

945, 3000 là đều số phân chia hết đến 5 do số đó tất cả chữ số tận cùng lần lượt là 5, 0

10, 25 là những số phân tách hết đến 5 vì chưng những số đó bao gồm tận thuộc là 0, 5

3. Tín hiệu chia hết cho 9

Các số có tổng các chữ số chia hết mang lại 9 thì phân chia hết mang đến 9.

Các số có tổng các chữ số không chia hết mang đến 9 thì không phân chia hết đến 9.

Ví dụ:

a) 657 : 9 = 73

Ta có:

6 + 5 + 7 = 18

18 : 9 = 2

b) 451 : 9 = 50 (dư 1)

Ta có:

4 + 5 + 1 = 10

10 : 9 = 1 (dư 1)

4. Dấu hiệu chia hết mang lại 3

Các số gồm tổng các chữ số phân tách hết mang đến 3 thì chia hết đến 3.

Các số có tổng những chữ số không phân tách hết mang lại 3 thì không chia hết mang lại 3.

Ví dụ:

a) 63 : 3 = 21

Ta có:

6 + 3 = 9

9 : 3 = 3

b) 125 : 3 = 41 (dư 2)

Ta có:

1 + 2 + 5 = 8

8 : 3 = 2 (dư 2)

CẤU TẠO SỐ

Sử dụng kết cấu số:

*

Ví dụ: đến số bao gồm 2 chữ số, nếu đem tổng những chữ số cùng với tích những chữ số của số đã đến thì bằng chính số đó. Search chữ số hàng đơn vị của số đang cho.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Hoa hậu mặc bikini lộ khe

 • Pico của tôi

 • Trai tài gái sắc tập 1

 • Phim cổ trang cấp 3

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.