Hàm offset dùng để làm gì

Hàm OFFSET được thực hiện để tham chiếu hoặc đo lường và thống kê dữ liệu của một ô hay một dãy trong bảng tính phụ thuộc vào một vùng tham chiếu tất cả sẵn trước đó. Nội dung bài viết sau đâu sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm OFFSET trong Excel.

Bạn đang xem: Hàm offset dùng để làm gì

*

1. Cấu trúc hàm OFFSET

Công thức hàm: =OFFSET(reference; rows; cols; ; )

Trong đó:

reference: đối số bắt buộc, là vùng tham chiếu làm các đại lý cho hàm (làm điểm xuất phát) để tạo thành vùng tham chiếu mới.rows: đối số bắt buộc, là số dòng trên hoặc bên dưới reference, tính từ ô trước tiên (ô ở góc cạnh trên mặt trái) của reference. Ví dụ giả dụ rows là 2, sẽ có 2 mẫu trả về và nằm dưới reference. Khi rows là số dương thì các dòng trả về nằm dưới reference, khi rows là số âm thì những dòng trả về nằm trên reference.cols: đối số bắt buộc, là số cột phía bên trái hoặc bên buộc phải reference, tính từ ô thứ nhất (ô ở góc cạnh trên mặt trái) của reference. Ví dụ trường hợp cols là 2 sẽ có được 2 cột trả về và nằm sát phải của reference. Khi cols là số dương thì các cột trả về nằm sát phải reference, lúc cols là số âm thì các cột trả về nằm bên cạnh trái reference.height: đối số tùy chọn, là số chiếc của vùng tham chiếu đề xuất trả về. Height cần là số dương.width: đối số tùy chọn, là số cột của vùng tham chiếu đề xuất trả về. Width yêu cầu là số dương.Lưu ý:Nếu những đối số rowscols làm cho vùng tham chiếu trả về vượt khỏi phạm vi của trang tính thì hàm sẽ báo lỗi #REF.Nếu bỏ qua những đối số height cùng width thì tham chiếu trả về mặc định gồm cùng chiều cao và độ rộng với vùng tham chiếu.Nếu những đối số height cùng width >1 nghĩa là hàm đề xuất trả về nhiều hơn thế nữa 1 ô thì các bạn phải áp dụng công thức mảng hàm OFFSET nếu như không sẽ thừa nhận lỗi #VALUE!Đối số heightwidth phải là số dương.Hàm OFFSET không di chuyển hay làm gắng đổi ngẫu nhiên phần như thế nào được chọn vì chưng hàm chỉ trả về một tham chiếu. Các bạn cũng có thể sử dụng hàm OFFSET kết phù hợp với các hàm bắt buộc đến một đối số tham chiếu.

Xem thêm: Top 15 Bộ Phim Lâm Tâm Như Đóng Hay Nhất Nên Xem, Xem Hết Gia Tài 11 Phim Của Lâm Tâm Như Mới Thấy

2. Cách sử dụng hàm OFFSET

Ví dụ ta gồm bảng dữ liệu như sau:

*

a. Tham chiếu tiền mặt hàng của Đá ngươi sàng

Ta thấy tiền mặt hàng của Đá ngươi sàng nằm tại vị trí ô F7. Nếu như ta tham chiếu bắt đầu từ ô A1 thì phải dịch chuyển xuống 6 hàng cùng sang yêu cầu 5 cột.

Ta có công thức: =OFFSET(A1;6;5)

*

Hoặc ví như ta tham chiếu bước đầu từ ô C3 thì phải dịch rời xuống 4 hàng và sang bắt buộc 3 cột.

Ta tất cả công thức: =OFFSET(C3;4;3). Ta thu được tác dụng vẫn giống như như trên.

*

b. Tính tổng tiền hàng của tất cả sản phẩm

Ta hoàn toàn có thể sử dụng hàm OFFSET phối kết hợp cùng với hàm SUM nhằm tính tổng phạm vi được trả về.

Ví dụ để tính tổng tiền mặt hàng của tất cả sản phẩm. Giả dụ ta tham chiếu bước đầu từ ô A1 thì phải dịch rời xuống 1 hàng với sang đề nghị 5 dòng, sau đó lấy 10 hàng và 1 cột.

Ta gồm công thức: =SUM(OFFSET(A1;1;5;10;1))

*

Hoặc trường hợp ta tham chiếu bước đầu từ ô C3 thì phải di chuyển lên 1 hàng và sang nên 3 dòng, tiếp đến lấy 10 hàng và 1 cột.

Ta có công thức: =SUM(OFFSET(C3;-1;3;10;1)). Kết quả thu được vẫn tương tự như như tham chiếu từ bỏ ô A1.

*

Như vậy, nội dung bài viết trên đang hướng dẫn các bạn cách thực hiện hàm OFFSET và cách phối kết hợp hàm OFFSET cùng với hàm SUM để tính tổng trong Excel. Chúc các bạn thành công!