Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 8

Giải bài xích tập trang 8 bài rèn luyện Vở bài bác tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1.

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 8

Câu 1: Viết phân số thập phân phù hợp vào nơi chấm bên dưới mỗi vạch của tia số...


Đề bài

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm bên dưới mỗi gạch của tia số

*
 

2. Chuyển phân số thành số thập phân

(9 over 4 = ldots = ldots ) (11 over 20 = ldots = ldots )

(15 over 2 = ldots = ldots) (2 over 500 = ldots = ldots )

(18 over 30 = ldots = ldots ) (4 over 400 = ldots = ldots )

3. Gửi thành phân số thập phân gồm mẫu số là 100

(eqalign và 17 over 10 = ............. = .............. cr và 9 over 25 = ............. = ..............

Xem thêm: 50 Sắc Thái 1 (2015) Full Phim 50 Sắc Thái Của Grey, Xem Phim 50 Sắc Thái

cr & 200 over 1000 = ............. = .............. cr & 38 over 200 = ............. = .............. cr )

4. một tấm học bao gồm 30 học tập sinh, trong những số ấy có số học sinh thích học tập môn Toán, số học sinh thích học tập vẽ . Hỏi lớp học đó bao gồm bao nhiêu học viên thích học tập Toán, bao nhiêu học sinh thích học tập vẽ?

Đáp án

1. Viết phân số thập phân thích hợp vào khu vực chấm dưới mỗi vạch của tia số

*
 

2. Gửi phân số thành số thập phân

(eqalign & 9 over 4 = 9 imes 25 over 4 imes 25 = 225 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,11 over 20 = 11 imes 5 over 20 imes 5 = 55 over 100 cr & 15 over 2 = 15 imes 50 over 2 imes 50 = 750 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,2 over 500 = 2 imes 2 over 500 imes 2 = 4 over 1000 cr & 18 over 30 = 18:3 over 30:3 = 6 over 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4 over 400 = 4:4 over 400:4 = 1 over 100 cr )

3. đưa thành phân số thập phân bao gồm mẫu số là 100

(eqalign và 17 over 10 = 17 imes 10 over 10 imes 10 = 170 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100 cr & 200 over 1000 = 200:10 over 1000:10 = 20 over 100,,,,,,,,,,,,,,,,,,38 over 200 = 38:2 over 200:2 = 19 over 100 cr )

4. một lớp học gồm 30 học sinh, trong đó có (90 over 100) số học sinh thích học tập môn Toán, (80 over 100) số học sinh thích học tập vẽ . Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học viên thích học tập Toán, bao nhiêu học viên thích học vẽ?