ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 6 MÔN TOÁN CO DAP AN

raovatmaytinh.net xin phép được gửi đến các em học viên “Đề điều tra khảo sát chọn lớp đầu năm lớp 6 môn Toán tất cả đáp án”. Hy vọng nó để giúp các em học tập và có tác dụng bài tốt hơn.


Đề thi, bài xích kiểm tra liên quan:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI KHẢO SÁT CHỌN LỚP ĐẦU NĂM MÔN TOÁN – LỚP 6

 Bài 1 : (2 điểm ) Tính

*
b, 65,42×3,5:3434,55=

c, (27,09 + 258,91) 25,4 d, (25,4 – 12,34) :0,5

Bài 2 : (2 điểm ) Tính nhanh

a, 17,6-5,3+16,8-7,6+15,3-6,8

b,3,54×73+0,46×25+3,54×26+0,46×75+3,54

Bài 3: (3 điểm ) Một thửa ruộng hình thang ABCD ; AB =36m là đáy nhỏ tuổi ,CD là lòng lớn có CD=2AB .Nếu kéo dãn dài CD thêm một quãng CM=6m ta được diện tích s tam giác BCM =48 m2

a, Tính chiếu cao của hình thang ABCD?

b, Tính diện tích s hình thang ABCD

c, Thửa ruộng được trồng lúa tính xem số lúa thu hoạch được của thửa ruộng biết rằng mỗi a thu hoạch được 45 kilogam lúa ( mỗi a=100 m2)

Bài 4: (4 3 điểm ) Cho hình vuông ABCD có cạnh nhiều năm 6cm bên trên đoạn BD đem điểm E và D sao để cho BE=ED=PD

a, Tính diện tích hình vuông vắn ABCD

b, Tính diện tích hình AECP

c, M là điểm ở chính giữa cạnh PC N là điểm vị trí trung tâm DC ,MD cùng NP cắt nhau tại I .So sánh diện tích s tam giác IPM cùng tam giác IDNĐáp án Đề thi khảo sát chọn lớp đầu năm lớp 6 :

Bài 1 :

*
b, 15 c, 7264,4 d, 26,12

Bài 2 : a,=30 b,=354

Bài 3 : a, diện tích s tam giác BCM =48 =½CM.h⇒h=48.2:6=16m h cũng chính là chiều cao của hình thang ABCD


*

c,Tính số lúa thu hoạch được : Đổi 864m2:100=8,64 a

Vậy số lúa thu hoạch được là : 8,64.45=388,8 kg

Bài 4 : Giải :

a, diện tích hình vuông vắn ABCD =6×6=36 (cm2 )

b, diện tích hình AECP :

Diện tích tam giác ABD =36 :2=18 (cm2)

Có ba tam giác ABE,AEP,APD gồm cùng độ cao hạ từ A xuống cạnh BD mà BE=EP=PD nên bố tam giác này có cùng diện tích s bằng nhau nên diện tích tam giác AEP =18 : 3=6cm2 mà diện tích s hình AECP =2 lần diện tích s tam giác AEP

Vậy diện tích s hình AECP=2×6=12 (cm2 )

C, vì chưng N là trung điểm của DC Nên diện tích tam giác PCN = diện tích tam giác DPN =6:2=3 cm2 (hai tam giác tất cả cùng độ cao hạ từ phường xuống CD)

Vì M là trung điểm của PC Nên diện tích s tam giác PMD = diện tích tam giác DMC =6:2=3 cm2 (hai tam giác gồm cùng chiều cao hạ trường đoản cú D xuống CP)

Diện tích tam giác DMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( do hai tam giác gồm cùng chiều cao hạ trường đoản cú M xuống CD và DN=NC)

Diện tích tam giác PMN=diện tích tam giác MNC =3:2=1,5 (cm2) ( vị hai tam giác có cùng chiều cao hạ tự N xuống CP cùng PM=MC)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Siêu nhân hải tặc tập đặc biệt

  • Xem phim thiên đường vắng em của philippin, phim thiên đường vắng em

  • Thuyết trình về một bộ phim bằng tiếng anh

  • Xem phim thơ ngây 2 tập cuối

  • x