Chuyên Đề Toán Lớp 4 Tiểu Học

Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 là tư liệu tổng hợp những bài tập toán cải thiện lớp 4 hay, hữu ích. Toán lớp 4 nâng cao này bao gồm các câu hỏi về 11 chuyên đề, được sắp xếp từ dễ mang đến khó giành riêng cho các em học tập sinh, phụ huynh cùng thầy cô giáo xem thêm và học tập.

Bạn đang xem: Chuyên đề toán lớp 4 tiểu học


Lưu ý: Nếu không kiếm thấy nút cài về bài viết này, bạn vui vẻ kéo xuống cuối nội dung bài viết để sở hữu về.

Chuyên đề 1: Tìm thành phần không biết của phép tính

Bài 1: search x

x + 678 = 2813

4529 + x = 7685

x - 358 = 4768

2495 - x = 698

x × 23 = 3082

36 × x = 27612

x : 42 = 938

4080 : x = 24

Bài 2: kiếm tìm x

a. X + 6734 = 3478 + 5782

b. 2054 + x = 4725 - 279

c. X - 3254 = 237 x 145

d. 124 - x = 44658 : 54

Bài 3: tìm x

a. X × 24 = 3027 + 2589

b. 42 × x = 24024 - 8274

c. X : 54 = 246 ×185

d. 134260 : x = 13230 : 54

Bài 4*: tìm x

a. ( x + 268) x 137 = 48498

b. ( x + 3217) : 215 = 348

c. ( x - 2048) : 145 = 246

d. (2043 - x) x 84 = 132552

Bài 5*: kiếm tìm x

a. X x 124 + 5276 = 48304

b. X x 45 - 3209 = 13036

c. X : 125 x 64 = 4608

d. X : 48 : 25 = 374

e. 12925 : x + 3247 = 3522

f. 17658 : x - 178 = 149

g. 15892 : x x 96 = 5568

h. 117504 : x : 72 = 48

Bài 6*: tìm x

a. 75 x ( x + 157) = 24450

69 x ( x - 157) = 18837

b. 14700 : ( x + 47) = 84


41846 : ( x - 384) = 98

c. 7649 + x x 54 = 33137

4057 + ( x : 38) = 20395

d. 35320 - x x 72 = 13072

21683 - ( x : 47) = 4857

Chuyên đề 2: Thứ tự triển khai các phép tính trong biểu thức. Tính quý giá của biểu thức

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức:

234576 + 578957 + 47958

41235 + 24756 - 37968

324586 - 178395 + 24605

254782 - 34569 - 45796

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a. 967364 + (20625 + 72438)

420785 + (420625 - 72438)

b. (47028 + 36720) + 43256

(35290 + 47658) - 57302

c. (72058 - 45359) + 26705

(60320 - 32578) - 17020

Bài 3: Tính quý giá biểu thức:

25178 + 2357 x 36

42567 + 12328 : 24

100532 - 374 x 38

2345 x 27 + 45679

12348 : 36 + 2435

134415 - 134415 : 45

235 x 148 - 148

115938 : 57 - 57

Bài 4: Tính quý hiếm biểu thức:

324 x 49 : 98

4674 : 82 x 19

156 + 6794 : 79

7055 : 83 + 124 784 x 23 : 46 1005 - 38892 : 42

Bài 4.1: Tính quý hiếm biểu thức:

427 x 234 - 325 x 168

16616 : 67 x 8815 : 43

67032 : 72 + 258 x 37

324 x 127 : 36 + 873

Bài 4.2: Tính quý giá biểu thức:

213933 - 213933 : 87 x 68

15275 : 47 x 204 - 204

13623 -13623 : 57 - 57

93784 : 76 - 76 x 14

Bài 5.1*: Tính quý hiếm biểu thức:

48048 - 48048 : 24 - 24 x 57

10000 - (93120 : 24 - 24 x 57)

100798 - 9894 : 34 x 23 - 23


425 x 103 - (1274 : 14 - 14 )

(31 850 - 730 x 25) : 68 - 68

936 x 750 - 750 : 15 - 15

Bài 5.2*: Tính quý hiếm biểu thức:

17464 - 17464 : 74 - 74 x 158

32047 - 17835 : 87 x 98 - 98

( 34044 - 324 x 67) : 48 - 48

167960 - (167960 : 68 - 68 x 34 )

Bài 6: đến biểu thức phường = m + 527 x n

a. Tính p. Khi m = 473, n = 138.

Bài 7: mang đến biểu thức p = 4752 : ( x - 28 )

a. Tính phường khi x = 52.

b. Search x để phường = 48.

Bài 8*: cho biểu thức p. = 1496 : ( 213 - x ) + 237

a. Tính p. Khi x = 145.

b. Search x để p = 373.

- đến biểu thức B = 97 x ( x + 396 ) + 206

a. Tính B khi x = 57.

b. Tìm kiếm x nhằm B = 40849.

Chuyên đề 3: Vận dụng tính chất của những phép tính để tính nhanh, tính thuận tiện

Bài 1.1: Tính nhanh:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 - 345

5238 - 476 + 3476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 + 3425 - 376 - 425

3145 - 246 + 2347 - 145 + 4246 - 347

4638 - 2437 + 5362 - 7563

3576 - 4037 - 5963 + 6424

Bài 1.2: Tính nhanh:

5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 2: Tính nhanh:

425 x 3475 + 425 x 6525

234 x 1257 - 234 x 257

3876 x 375 + 375 x 6124

1327 x 524 - 524 x 327

257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

325 x 1574 - 325 x 325 - 325 x 249

312 x 425 + 312 x 574 + 312

175 x 1274 - 175 x 273 - 175

Bài 3: Tính nhanh:

4 x 125 x 25 x 8

2 x 8 x 50 x 25 x 125

2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

25 x đôi mươi x 125 x 8 - 8 x trăng tròn x 5 x 125

Bài 4*: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4 6 x 1235 x 20 - 5 x 235 x 24


(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 - 143 ) 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Bài 5*: Tính nhanh:

10000 - 47 x 72 - 47 x 28 3457 - 27 x 48 - 48 x 73 + 6543

Bài 6*: Tính nhanh:

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789x ( 630 - 315 x 2 )

(m : 1 - m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 7*: Tính nhanh:

*

*

*

Bài 8*: cho A = 2009 x 425 B = 575 x 2009 không tính A cùng B, em hãy tính nhanh công dụng của A - B ?

Chuyên đề 4: Mối quan hệ nam nữ giữa những thành phần của phép tính

A/ áp dụng mối quan lại hệ nhằm Tìm những thành phần của phép tính:

Câu 1- Tìm một số biết rằng nếu cùng số kia với 1359 thì được tổng là 4372.

- Tìm một vài biết rằng nếu mang 2348 cộng với số kia thì được tổng là 5247.

- Tìm một vài biết rằng giả dụ trừ số đó đến 3168 thì được 4527.

- Tìm một trong những biết rằng nếu đem 7259 trừ đi số đó thì được 3475.

Câu 2- nhị số tất cả hiệu là 1536. Nếu phân phối số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

- hai số bao gồm hiệu là 1536. Nếu bớt ở số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

- nhị số bao gồm hiệu là 3241. Nếu sút số bị trừ 81 đơn vị thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

- nhị số gồm hiệu là 3241. Nếu tiếp tế số bị trừ 81 đơn vị chức năng thì hiệu mới bởi bao nhiêu?

Câu 3- nhì số tất cả hiệu là 4275. Nếu thêm vào số bị trừ 1027 đơn vị chức năng và sút ở số trừ 2148 đơn vị chức năng thì được hiệu mới bằng bao nhiêu ?

- nhị số gồm hiệu là 5729. Nếu chế tạo số trừ 2418 đơn vị và bớt ở số bị trừ 1926 đơn vị chức năng thì được hiệu mới bằng bao nhiêu ?

Câu 4- cho 1 phép trừ. Nếu chế tạo số bị trừ 3107 đơn vị chức năng và bớt ở số trừ 1738 đơn vị thì được hiệu bắt đầu là 7248. Kiếm tìm hiệu ban sơ của phép trừ.

Cho một phép trừ. Nếu tiếp tế số trừ 1427 đơn vị chức năng và sút ở số bị trừ 2536 đơn vị chức năng thì được hiệu bắt đầu là 9032. Search hiệu ban đầu của phép trừ.

Câu 5- Tìm một trong những biết rằng nếu như nhân số kia với 45 thì được 27045.

- Tìm một vài biết rằng nếu rước 72 nhân với số kia thì được 14328.


- Tìm một số trong những biết rằng nếu chia số đó mang đến 57 thì được 426.

- Tìm một trong những biết rằng nếu đem 57024 phân chia cho số đó thì được 36.

Câu 6- Tìm nhì số biết số to gấp 7 lần số bé xíu và số nhỏ xíu gấp 5 lần thương. (hơn, kém)

- Tìm nhì số biết số phệ gấp 9 lần thương và thương gấp 4 lần số bé.

- Tìm nhị số biết số số nhỏ nhắn bằng 1 tháng 5 số phệ và số khủng gấp 8 lần thương.

- Tìm hai số biết thương bởi 1/4 số phệ và gấp 8 đôi số bé.

- Tìm nhị số biết số số nhỏ xíu bằng 1/3 thương với thương bằng 1/9 số lớn.

Câu 7- vào một phép phân tách hết, 9 chia cho mấy để được:

a, Thương phệ nhất.

b, Thương bé xíu nhất.

Câu 8-Tìm một số biết nếu phân tách số đó cho 48 thì được yêu thương là 274 và số dư là 27.

- vào một phép chia có số chia bởi 59, thương bằng 47 với số dư là số bự nhất hoàn toàn có thể có. Search số bị chia.

- Tìm một số trong những biết rằng nếu lấy số đó phân chia cho 74 thì được yêu mến là 205 và số dư là số dư khủng nhất.

- kiếm tìm số bị phân tách của một phép phân chia biết thương vội 24 lần số chia và bao gồm số dư lớn nhất là 78.

B/ áp dụng kĩ thuật tính nhằm giải toán:

Câu 1, Tổng của nhị số là 82. Nếu gấp số hạng đầu tiên lên 3 lần thì được tổng bắt đầu là 156. Tìm nhị số đó.

- Tổng của nhì số là 123. Nếu vội số hạng sản phẩm công nghệ hai lên 5 lần thì được tổng new là 315. Tìm hai số đó.

Câu 2, Hiệu của nhì số là 234. Nếu vội vàng số bị trừ lên 3 lần thì được hiệu mới là 1058. Tìm hai số đó.

- Hiệu của nhị số là 387. Nếu cấp số trừ lên 3 lần thì được hiệu bắt đầu là 113. Tìm nhì số đó.

- Hiệu của hai số là 57. Ví như viết thêm chữ số 0 vào tận bên đề nghị số bị trừ thì được hiệu mới là 2162. Kiếm tìm số bị trừ với số trừ.

- Hiệu của nhì số là 134. Trường hợp viết thêm 1 chữ số vào tận bên yêu cầu số bị trừ thì được hiệu bắt đầu là 2297. Tìm kiếm số bị trừ , số trừ với chữ số viết thêm.

Câu 3, Tổng của nhị số là 79. Trường hợp tăng số thứ nhất lên 4 lần và tăng số vật dụng hai lên 5 lần thì được tổng mới là 370. Tìm nhì số đó.

Xem thêm: Top 40 Phim Cổ Trang Trung Quốc Hay Nhất 18 + Cổ Trang Mạnh Và Hay Nhất

- Tổng của hai số là 270. Ví như tăng số thứ nhất lên 2 lần và tăng số sản phẩm hai lên 4 lần thì tổng mới tạo thêm 370 solo vị. Tìm hai số đó.

Câu 4, Tích của nhị số là 1932. Nếu sản xuất thừa số đầu tiên 8 đơn vị chức năng thì được tích bắt đầu là 2604. Tìm hai số đó.

- Tích của hai số là 1692. Nếu giảm ở quá số thứ hai 17 đơn vị chức năng thì được tích new là 893. Tìm nhị số đó.

Câu 5 - khi cộng một số trong những tự nhiên cùng với 107, một bạn học sinh đã chép nhầm 107 thành 1007 buộc phải được tác dụng là 1996. Tìm tổng đúng của phép cộng.

- Khi cộng 2009 với một vài tự nhiên, một bạn học viên đã chép nhầm 2009 thành 209 đề nghị được công dụng là 684. Tra cứu số hạng chưa biết.

Câu 6, khi trừ một số trong những có 3 chữ số cho một số có 1 chữ số, bởi đãng trí, một bạn học sinh đã đặt số trừ trực tiếp với chữ số hàng trăm nên đang được công dụng là 486 nhưng lẽ ra công dụng đúng nên là 783. Tìm kiếm số bị trừ cùng số trừ.


Chuyên đề 5: tín hiệu chia hết

Kiến thức phải nắm:

- học viên nắm được 2 nhóm tín hiệu cơ bản:

+ tín hiệu chia hết đến 2 ; 5. (xét chữ số tận cùng)

+ tín hiệu chia hết mang đến 3 ; 9. (xét tổng những chữ số)

+ cụ được các dấu hiệu phân tách hết đến 4 ; 8

+ thế được những dấu hiệu phân chia hết mang lại 6 ; 12 ; 15 ; 18 ; 24 ; 36 ; 45 ; 72 ...

+ nạm được một số trong những tính hóa học của phép chia hết cùng phép chia bao gồm dư.

- Biết phụ thuộc vào dấu hiệu phân tách hết để xác định số dư trong những phép chia.

- Biết phụ thuộc dấu hiệu phân tách hết để tìm số và lập các số theo yêu cầu.

Bài tập vận dụng

1- Viết 5 số gồm 5 chữ số khác nhau:

a. Phân chia hết đến 2 ; b. Phân tách hết đến 3 ; c. Phân chia hết mang lại 5;

d. Chia hết mang đến 9. G. Phân chia hết cho tất cả 5 với 9. (mỗi dạng viết 5 số).

2* Viết 5 số có 5 chữ số khác nhau:

a. Chia hết cho 6 ; b. Phân tách hết cho 15 ; c. Chia hết cho 18 ; d. Phân chia hết mang lại 45.

3* Viết 5 số bao gồm 5 chữ số khác nhau:

a. Chia hết mang lại 12 ; b. Chia hết mang đến 24 ; c. Chia hết mang lại 36 ; d. Chia hết mang đến 72.

4- cùng với 3 chữ số: 2; 3; 5. Hãy lập tất cả các số gồm 3 chữ số: (3, 4, 5)

a. Chia hết mang đến 2. B. Phân tách hết cho 5. C. Phân tách hết mang lại 3.

5 - cùng với 3 chữ số: 1; 2; 3; 5 (1, 3, 8, 5). Hãy lập toàn bộ các số tất cả 3 chữ số không giống nhau:

a. Phân tách hết cho 2. B. Phân tách hết mang lại 5. C. Chia hết mang lại 3.

Chuyên đề 6: Bài toán về quan hệ tỉ số

Dạng 1: search phân số của một số.

1 - Lớp 4B có 35 học tập sinh. Số học sinh nữ bằng 2/5 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A có bao nhiêu học viên nam. (2 cách)

2 - Lớp 4A tất cả 18 học viên nam. Số học viên nữ bằng 2/3 số học viên nam. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học viên ? (2 cách)

3 - Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 36m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích miếng đất.

4 - Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 3/5m, chiều rộng lớn bằng ba phần tư chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

5- Một shop có 15 tạ gạo. Đã chào bán 2/3 số gạo. Hỏi shop còn lại ? kg gạo?

- Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 25m, rộng lớn 18m. Bạn ta áp dụng 2/5 diện tích s để đào ao, phần đất còn lại để làm vườn. Tính diện tích phần đất làm vườn.

6- Hùng có một số trong những tiền, Hùng đã tiêu hết 45000 đồng. Bởi vậy số tiền còn lại bằng 3/5 số tiền đang tiêu. Hỏi thuở đầu Hùng tất cả bao nhiêu tiền?

Dạng 2: Tìm một trong những khi biết giá trị phân số của nó

3 - Lớp 4A bao gồm 18 học sinh nam. Số học viên nam bởi 2/3 số học viên cả lớp. Hỏi lớp 4A gồm bao nhiêu học viên nữ.(2 cách)

4 - Lớp 4B tất cả 12 học sinh nữ. Số học viên nữ bởi 2/3 số học sinh nam. Hỏi lớp 4A gồm bao nhiêu học tập sinh. (2 cách)

- Lớp 4B có 15 học sinh nam. Số học sinh nam bởi 5/4 số học viên nữ. Hỏi lớp 4B gồm bao nhiêu học tập sinh? (2 cách)

5 - 3/5 số học sinh xuất sắc của lớp 5A là 6 em. Hỏi lớp 5A tất cả bao nhiêu học sinh giỏi?

- kiếm tìm chiều dài của một đoạn đường, biết 3/5 đoạn đó bởi 9/10 km.

- tất cả hai thùng dầu. Biết 2/3 số dầu ngơi nghỉ thùng đầu tiên là 24 lít. 3/4 số dầu nghỉ ngơi thùng thiết bị hai là 36 lít. Hỏi cả nhì thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

- Khối 5 gồm 3 lớp. Biết 2/3 số học sinh của lớp 5A là 18 học tập sinh; 3/4 số học sinh của lớp 5B là 24 học sinh; 4/7 số học sinh của lớp 5C là 16 học tập sinh. Hỏi khối 5 có toàn bộ bao nhiêu học tập sinh?

6- Hải có một số trong những tiền, Hải vẫn tiêu không còn 45000 đồng. Bởi vậy số tiền vẫn tiêu bởi 2/3 số chi phí Hải tất cả ban đầu. Hỏi sau khi tiêu, Hải còn sót lại bao nhiêu tiền?

- Hùng có một trong những tiền, Hùng đã tiêu không còn 36000 đồng. Do vậy số tiền đang tiêu bằng ba phần tư số chi phí còn lại. Hỏi thuở đầu Hùng gồm bao nhiêu tiền?


Dạng 3: Dạng mở rộng:

1- Lan gồm 84000 đồng, Lan cài vở không còn 2/7 số tiền, download sách không còn 3/5 số tiền. Hỏi Lan còn sót lại bao nhiêu tiền? (2 cách)

- Lớp 4A gồm 35 học tập sinh. Thời điểm cuối năm học, gồm 2/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi, 2/5 số học sinh giành danh hiệu học sinh Tiên Tiến. Hỏi tất cả ? học sinh không đạt danh hiệu. (2 cách)

- Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố. Tính tuổi mọi người biết tuổi ba là 45 tuổi.

2- Tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố, tuổi em bằng 1/2 số tuổi anh. Tính tuổi mọi người biết tuổi tía là 45 tuổi.

- Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố và bằng 5/9 số tuổi anh. Tính tuổi mỗi người biết tuổi ba là 45 tuổi.

3- Một cửa hàng có 96kg muối. Buổi sáng bán tốt 24kg muối, buổi chiều cung cấp 3/8 số

muối. Hỏi cả nhị buổi cửa hàng đã bán tốt bao nhiêu ki-lô-gam muối.

- Một siêu thị có 196kg gạo. Ngày đầu bán được 84kg gạo ngày trang bị hai bán 3 phần tư số gạo còn lại. Hỏi sau nhì ngày bán cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô -gam gạo.

4- Chị Hồng gồm 42 dòng kẹo, chị mang đến An 2/7 số kẹo, cho Bình 3/5 số kẹo còn lại. Hỏi cuối cùng chị Hồng còn sót lại bao nhiêu cái kẹo?

- người mẹ cho Hoa 48000 đồng. Hoa cài đặt cặp hết 2/3 số tiền, mua cây viết hết 3 phần tư số tiền còn lại. Hỏi Hoa còn sót lại bao nhiêu tiền?

- Lớp 4A có 40 học tập sinh. Cuối năm học, bao gồm 3/8 số học sinh đạt danh hiệu học sinh Tiên

Tiến, 2/5 số học sinh còn lại giành danh hiệu học sinh Giỏi. Hỏi tất cả ? hsinh không đạt danh hiệu.

5- một tờ vải nhiều năm 20m. Đã may áo hết 4/5 tấm vải vóc đó. Số vải sót lại người ta lấy may những túi,

mỗi túi hết 2/3m. Hỏi may được toàn bộ bao nhiêu cái túi như vậy?

6- Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m, rộng 15m. Bạn ta sử dụng 3/8 diện tích s để trồng hoa, 1 tháng 5 diện tích để gia công đường đi, phần diện tích s còn lại nhằm xây bể nước. Tính S bể nước.

Dạng 4: Dạng nâng cao

1- công dụng của học tập kì I, lớp 4A gồm 1/4 số học sinh đạt học sinh Giỏi, 3/8 số học sinh đạt học sinh Tiên tiến. Hỏi số học sinh không được khen chiếm từng nào so với cả lớp?

2 - Lớp 4B gồm 18 học sinh nam. Số học viên nữ bởi 2/3 số học sinh cả lớp. Hỏi lớp 4A bao gồm bao nhiêu học sinh nữ.

3- Cường có một số trong những tiền, Cường đang tiêu không còn 45000 đồng. Bởi thế số tiền sót lại bằng 3 phần tư số tiền Cường tất cả ban đầu. Hỏi Cường còn sót lại bao nhiêu tiền?

4 - Lan có một trong những tiền. Lan sẽ tiêu hết 3/4 số chi phí thì sót lại 20000 đồng. Hỏi thuở đầu Lan bao gồm bao nhiêu chi phí ?

5- nam giới có một trong những tiền, sau khi mua vở không còn 5/8 số chi phí thì Nam còn lại 24000 đồng. Hỏi ban sơ Nam tất cả bao nhiêu tiền?

6 - Một thùng chứa đầy dầu trọng lượng 48 kg, fan ta rót ra 5/9 số dầu trong thùng thì thùng dầu chỉ với nặng 23 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg ?

- Một thùng cất đầy mắm cân nặng 27 kg, người ta rót ra 2/5 số mắm vào thùng thì thùng mắm chỉ còn nặng 17 kg. Hỏi thùng không nặng bao nhiêu kg ?

7 - Tuổi em bởi 1/4 tuổi mẹ, tuổi anh bằng 3/8 tuổi mẹ. Biết tổng cộng tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Tính số tuổi của từng người.

- Số tuổi em bằng 2/9 số tuổi bố, sô tuổi anh bằng 2/5 số tuổi bố. Biết toàn bô tuổi của hai bằng hữu là 28 tuổi. Tính số tuổi của từng người.

8- Một người bán trứng, buổi sáng bán được 1 tháng 5 số trứng, buổi chiều bán được 1/3 số trứng. Biết giờ chiều bán nhiều hơn buổi sáng sủa là 30 quả. Hỏi còn sót lại bao nhiêu trái trứng?

- Một sản phẩm cày, ngày đầu tiên cày được 3/8 diện tích s ruộng, ngày thứ hai cày được 2/5 diện tích ruộng và như vậy, ngày thứ hai vẫn cày nhiều hơn nữa ngày thứ nhất 100m2. Hỏi từng ngày, thứ cày này đã cày được bao nhiêu diện tích ruộng?

- Qua dịp KTĐK lần II, lớp 5A có 5/8 số học viên đạt điểm Giỏi, 1/4 số học viên đạt điểm

khá, còn sót lại đạt điểm trung bình. Biết số hsinh đạt điểm xuất sắc hơn số học sinh đạt điểm hơi là 12 em.

a. Tính số học sinh lớp 5B.

b. Tính số học sinh mỗi loại.

9- Một xe đồ vật đi quãng mặt đường từ A mang đến B. Giờ đầu tiên đi được 2/7 quãng đường, giờ sản phẩm hai đi được 1/7 quãng đường, tiếng thứ bố ôtô đi 56 km nữa thì hết quãng đường. Hỏi quãng con đường AB dài bao nhiêu km?

- Một ô-tô đi quãng mặt đường từ A mang lại B. Giờ thứ nhất đi được 2/5 quãng đường, giờ lắp thêm hai đi được 3/7 quãng đường, giờ thứ cha ôtô đi 42 km nữa thì không còn quãng đường. Hỏi quãng con đường AB dài từng nào km?

- Một người phân phối trứng, lần trước tiên bán được 1 tháng 5 số trứng, lần vật dụng hai phân phối 3/8 số trứng thì sót lại 17 quả. Hỏi tín đồ đó đem cung cấp ? quả trứng và các lần bán từng nào quả?

- Một chưng công nhân, mỗi tháng nạp năng lượng hết 1/2 sô tiền lương, trả tiền công ty hết 1/6 số tiền lương, tiêu lặt vặt hết 01/05 số tiền lương, cuối tháng bác còn để có được 200000 đồng. Tính xem lương tháng của chưng công nhân là bao nhiêu?


10- Đạt có một số tiền. Đạt download vở hết 2/3 số tiền, mua bút hết 01/05 số tiền còn lại sau khi mua vở thì còn lại 8000 đồng. Hỏi ban đầu Đạt tất cả bao nhiêu chi phí ?

Chuyên đề 8 - Giải việc có lời văn

- có 4 thùng dầu đồng nhất chứa tổng cộng 112 lít. Hỏi bao gồm 16 thùng như thế thì đựng được từng nào lít ?

- Biết 28 bao lúa giống hệt thì chứa tổng số 1260 kg. Hỏi nếu gồm 1665 kilogam lúa thì cất trong từng nào bao ?

- Xe thứ nhất chở 12 bao đường, xe sản phẩm công nghệ hai chở 8 bao đường, xe đồ vật hai chở thấp hơn xe trước tiên 192 kilogam đường. Hỏi từng xe chở từng nào kg đường ?

- nhị xe ôtô chở tổng số 4554 kg thức ăn gia súc, xe trước tiên chở 42 bao, xe máy hai chở nhiều hơn thế xe trước tiên 15 bao. Hỏi từng xe chở bao nhiêu kg ?

- cửa hàng có 15 túi bi, cửa hàng bán không còn 84 viên bi và còn sót lại 8 túi bi. Hỏi trước khi bán cửa hàng có từng nào viên bi ?

- Có một số trong những lít nước mắm đóng vào những can. Giả dụ mỗi can cất 4 lít thì đóng được 28 can. Hỏi trường hợp mỗi can đựng 8 lít thì đóng góp được bao nhiêu can ?

II/ Toán vừa phải cộng:

- học viên cần gọi được quan niệm về số TBC và kiếm được số TBC của 2 -> 5 số.

- Giải được những bài toán kiếm tìm số TBC dạng:

1- Một kho gạo, ngày trước tiên xuất 180 tấn, ngày đồ vật hai xuất 270 tấn, ngày thứ bố xuất 156 tấn. Hỏi trung bình từng ngày siêu thị đã xuất được bao nhiêu tấn gạo ?

2 - Hằng tất cả 15000 đồng, Huệ có khá nhiều hơn Hằng 8000 đồng. Hỏi mức độ vừa phải mỗi các bạn có từng nào tiền?

- Hằng tất cả 15000 đồng, Hằng có ít hơn Huệ 8000 đồng. Hỏi mức độ vừa phải mỗi chúng ta có từng nào tiền?

3 - Lan tất cả 125000 đồng, Huệ có nhiều hơn Lan 37000 đồng. Hồng có ít hơn Huệ 25000 đồng. Hỏi vừa phải mỗi các bạn có từng nào tiền ?

- Lan tất cả 125000 đồng, vậy nên Lan có rất nhiều hơn Huệ 37000 đồng dẫu vậy lại thấp hơn Hồng 25000 đồng. Hỏi trung bình mỗi chúng ta có bao nhiêu tiền ?

4 - Hằng gồm 15000 đồng, Huệ có số tiền bởi 3/5 số tiền tài Hằng. Hỏi mức độ vừa phải mỗi bạn có từng nào tiền?

- Hằng tất cả 15000 đồng, Hằng có số tiền bằng 3/5 số tiền tài Huệ. Hỏi mức độ vừa phải mỗi chúng ta có từng nào tiền?

5- Lan tất cả 126000 đồng, Huệ gồm số tiền bởi 2/3 số tiền của Lan. Hồng có số chi phí bằng ba phần tư số tiền của Huệ. Hỏi vừa phải mỗi các bạn có từng nào tiền ?

- Lan gồm 126000 đồng, Huệ có số tiền bởi 2/3 số tài chính Lan và bằng 3/4 số tài chính Hồng. Hỏi vừa đủ mỗi các bạn có từng nào tiền ?

7 - Một đoàn xe chở hàng. Tốp đầu tất cả 4 xe, từng xe chở 92 tạ hàng; tốp sau tất cả 3 xe, từng xe chở 64 tạ hàng. Hỏi:

a. Trung bình từng tốp chở được bao nhiêu tạ hàng ?

b. Trung bình từng xe chở được bao nhiêu tạ sản phẩm ?

8- Trung bình cộng của cha số là 48. Biết số thứ nhất là 37, số thứ hai là 42. Tìm số đồ vật ba.

- Trung bình cùng của ba số là 94. Biết số đầu tiên là 85 với số thứ nhất hơn số vật dụng hai là 28. Kiếm tìm số lắp thêm ba.

- Một siêu thị nhập về ba đợt, trung bình mỗi đợt 150 kg đường. Đợt một nhập 170 kg và nhập ít hơn đợt nhì 40 kg. Hỏi lần ba siêu thị đã nhập về bao nhiêu kg ?

- Một shop nhập về cha đợt, vừa đủ mỗi dịp 150 kg đường. Đợt một nhập 168 kg, và nhập bằng 4/5 lần hai. Hỏi đợt ba shop đã nhập về từng nào kg ?

- Khối lớp 5 của trường em gồm 3 lớp, trung bình mỗi lớp bao gồm 32 em. Biết lớp 5A bao gồm 33 học sinh và nhiều hơn nữa lớp 5B là 2 em. Hỏi lớp 5C có bao nhiêu học viên ?

9 - An tất cả 18 viên bi, Bình bao gồm 16 viên bi, Hùng gồm số viên bi bởi trung bình cùng số bi của An cùng Bình. Hỏi Hùng có bao nhiêu viên bi ?

- An bao gồm 18 viên bi, Bình gồm 16 viên bi, Hùng có 23 viên bi. Dũng bao gồm số viên bi bằng trung bình cùng số bi của An, Bình cùng Hùng. Hỏi Dũng tất cả bao nhiêu viên bi ?

- An có 18 viên bi, Bình có tương đối nhiều hơn An16 viên bi, Hùng có thấp hơn Bình11 viên, Dũng gồm số viên bi bởi trung bình cộng số bi của An, Bình với Hùng. Hỏi Dũng bao gồm bao nhiêu viên bi ?

- An bao gồm 18 viên bi, Bình tất cả 16 viên bi, Hùng tất cả số viên bi bởi trung bình cùng số bi của An và Bình, Dũng gồm số bi bằng trung bình cộng số bi của Bình cùng Hùng. Hỏi Dũng gồm bao nhiêu viên bi?

Chuyên đề 9 - câu hỏi về các bước chung

1/ tất cả hai fan cùng có tác dụng một công việc. Người đầu tiên làm một mình thì phải 3 giờ mới xong. Bạn thứ hai làm một mình thì yêu cầu 4 giờ new xong. Hỏi trường hợp hai tín đồ cùng làm cho chung công việc đó thì sau bao lâu sẽ dứt ?

- có hai vòi nước cùng chảy vào một chiếc bể. Vòi thứ nhất chảy đầy bể vào 4giờ. Vòi trang bị hai tan đầy bể trong 6giờ. Bể không có nước, nếu mang lại hai vòi tan vào bể cùng một lúc thì sau bao thọ bể đã đầy nước?

2/ Có cha người cùng làm một công việc. Người trước tiên làm một mình thì phải 3 giờ mới xong. Tín đồ thứ nhị làm 1 mình thì đề xuất 4 giờ bắt đầu xong. Tín đồ thứ ba làm 1 mình thì chỉ với sau 2 giờ đồng hồ là xong Hỏi trường hợp cả bố người cùng làm cho chung công việc đó thì sau bao lâu sẽ ngừng ?

3/ Hai fan cùng làm bình thường một quá trình thì sau 2 tiếng sẽ xong. Giả dụ người đầu tiên làm một mình thì đề nghị mất 5 giờ bắt đầu xong. Hỏi nếu fan thứ hai làm một mình thì phải cần bao nhiêu thời gian để gia công xong các bước đó ?

- nhị vòi nước thuộc chảy vào bề thì sau 3h sẽ đầy bể. Nếu nhằm một vòi thứ nhất chảy thì bắt buộc mất 8 giờ mới đầy. Hỏi nếu chỉ mở một vòi lắp thêm hai thì sau bao thọ bể sẽ đầy ?

4/ Hai fan thợ cùng làm thông thường một quá trình thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau thời điểm làm được 3 giờ thì fan thợ cả bận việc nên để bạn thợ phụ chấm dứt nốt công việc đó trong 6 giờ. Hỏi giả dụ mỗi thợ làm một mình thì sau bao lâu đã xong các bước đó ?

5/ một chiếc bể bao gồm hai vòi nước, một tan vào cùng một chảy ra. Vòi tan vào tung trong 5 giờ đồng hồ thì đầy bể. Vòi tung ra sẽ có tác dụng cạn bể đầy nước vào 7 giờ. Nếu mở cả hai vòi đồng thời thì sau bao thọ bể đã đầy nước ?

6/ một chiếc bể có bố vòi nước, nhị chảy vào (V1, V2) và một tung ra (V3). Vòi1 tan đầy bể vào 2 giờ. Vòi2 rã đầy bể trong 6 giờ. Vòi tung ra sẽ làm cho cạn bể đầy nước vào 4 giờ. Giả dụ 2/5 bể vẫn có vn mở cả ba vòi đồng thời thì sau bao thọ bể sẽ đầy nước ?