CÁCH THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC TRONG CAD

Trong phần mềm AutoCAD, để triển khai điều chỉnh tỉ lệ thành phần đối tượng bạn có thể sử dụng lệnh Scale (SC) với các cách sử dụng khác nhau.

Bạn có thể gọi lệnh Scale trên thanh công cụ, hoặc nhập lệnh tắt SC.


*

Sau đó, để áp dụng lệnh bạn thao tác theo các bước:

Bước 1: Chọn đối tượng người tiêu dùng cần kiểm soát và điều chỉnh tỉ lệ