Cách giải bài tập hóa 11

Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kỹ năng và kiến thức chủ chốt của cả học kì 1. Vị vậy, không chỉ là nắm vững vàng lí thuyết mà các em yêu cầu nắm được cả phần bài tập chương 1. Dưới đây Kiến guru cung cấp cho các em Các dạng bài xích tập hóa 11 chương 1 cụ thể và đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Cách giải bài tập hóa 11

I. Bài tập hóa 11: chất điện li. Viết phương trình điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ hầu như chất tung trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được gọi là rất nhiều chất điện li. Axit, bazơ với muối là các chất điện li.

+ hóa học điện li mạnh dạn là chất khi tung trong nước, những phân tử hoà tan rất nhiều phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Phần lớn các muối. Phương trình điện li của hóa học điện li mạnh áp dụng mũi tên một chiều (→).

+ chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một trong những phân tử hoà chảy phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch, gồm:

các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình điện li của hóa học điện li yếu thực hiện mũi tên 2 chiều ().

- những chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: nhờ vào định dụng cụ bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng năng lượng điện dương bằng tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit khiến cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ làm cho quỳ tím hoá xanh. Riêng với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho các muôi trường không giống nhau.

Ta bao gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc vậy thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính độ đậm đặc ion trong dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: Xác định muối hạt từ những ion mang đến sẵn trong dung dịch

Dạng 3: khẳng định muối từ những ion mang lại sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ đựng một một số loại cation với một loại anion. Những loại ion vào 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo thành 4 hỗn hợp muối tan. Ion nào sản xuất ít muối bột tan duy nhất thì xét trước.

Xét tự cation, Pb2+ chỉ kết hợp với NO3- bắt đầu tạo muối bột tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tác kết tủa cùng với CO32- với SO42- buộc phải muối tan đã là BaCl2.

Mg2+ chế tác kết tủa với CO32- phải muối tan sẽ là MgSO4, sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định khí cụ bảo toàn điện tích ta được:

(1)

(2)

Từ (1) cùng (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định cơ chế bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) và (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài xích tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: trường hợp = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

Xem thêm: Cách Ghi Ngày Tháng Năm Trong Excel, Cách Định Dạng Ngày Tháng Trong Excel

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH giảm 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.

Cần sút thể tích H2O bởi 9/10 V để thu được dung dịch tất cả pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V để thu được dung dịch tất cả pH = 4.