TÂM SỰ VỚI EM

Em vô tình em chẳng hiểu đến anh giữa những đêm sầu đau Giờ trách em đâu chỉ để bắt đền nhưng mà tại bởi vì anh bi thảm Vì nhị đứa ta, hai cuộc đời như một phổ biến một niềm sầu từ độ tuổi hai mươi trong những lúc vòng tay anh chưa tròn ân ái phải nhiều tối thức giấc anh lo âu đơn phương thương nhau rồi anh lại sợ khi xa anh mất đi người yêu Lòng ước mơ hoa pháo nở đỏ đường nhưng mộng lòng không trọn do sao chũm em, chắc một mình em đọc Em thường nói rằng tình cảnh dù gai góc Anh vẫn chính là anh yêu muôn đời muôn kiếp dẫu vậy làm thân gái lỡ yêu cần sợ thương đau nhỏ xin ân trên cho con lấy được người con yêu suốt đời cho người yêu bé thương bé thật những như trầu yêu mến cau Em ơi xuất xắc chăng anh đã khóc thầm vì chưng đôi ta lỡ làng trên tuyến đường ăn năn xin em hiểu rõ rằng anh chỉ yêu mình em Anh cam chịu đồng ý sự yêu em trong trái ngang khổ cực Phần số anh Thượng Đế như an bài xích cho cuộc sống bé bé dại Vì sao thay em, chắc 1 mình em hiểu Em thường bảo rằng tình cảnh dù gai góc Anh vẫn luôn là anh yêu muôn đời muôn kiếp Nhưng do anh bối rối nên trung ương sự đêm nay

Bạn đang xem: Tâm sự với em

bài hát trong album
Nghe nhạc Nghe tất cả 39 bài.
Anh Vũ

Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Tăng Âm Lượng Lumia Khi Bị Hỏng Phím Tăng Âm Lượng Lumia 800 :(

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.